Amal, Steen og Hans Richardt modtager betalinger per episode af The Away Team